ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียน 911 วิชาการเลี้ยงกุ้ง

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ขั้นตอนการสมัคร Gmail

ประกาศ

1. ให้นักเรียนในระดับชั้น ปวช. 2/1-3 ในวิชาการเลี้ยงกุ้ง ทำการสมัคร Gmail ตามขั้นตอนดังนี้เลยครับ
คลิ๊ก http://www.gmail.com/

หรือคลิ๊กเพื่ออ่านการสมัคร Gmail
http://www.e-learning108.info/sirichai/images/stories/publication/book-manual-media/gmail_register.pdf
2. แจ้ง Email ของ Gmail ให้ครูทราบด้วย

......................................................................................................................................................................

ประกาศ

ในระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2553

1.ให้นักเรียนในระดับ ปวช. 2/1-3 ศึกษาเรื่อง โรคกุ้งและการใช้ยาปฏิชีวนะ http://www.fisheries.go.th/shrimp/km/DiseaseShrimp&AntiBiotic.pdf

2. สรุปบันทึกลงสมุด และส่งที่โต๊ะทำงานอาคารเรียน 9

3. ให้นักเรียนลง ชื่อ - นามสกุล ในช่องแสดงความคิดเห็นด้วย